Vinstuttag ur kommunala bolag

I dagarna har Hyregästföreningen i södra Skåne startat en kampanj rörande vinstuttag ur allmännyttiga bostadsbolag. En kampanj vi på Ohyresrätten vill hjälpa till att uppmärksamma. I samband med det passar vi också på att skriva lite om vinstuttag ur allmännyttan.

Ungefär en femtedel av Sveriges befolkning bor i allmännyttiga bostadsbolag eller stiftelser. Det vill säga bostadsbolag eller stiftelser som ägs av en eller flera kommuner.

Allmännyttan tillkom med hjälp av statliga pengar både för att lösa den bostadsbrist som fanns på 1950- och 60-talet och höja standarden på bostäder i Sverige. Den allra största delen av de allmännyttiga bostäderna byggdes mellan åren 1965-1974 genom det som brukas kallas för ”miljonprogrammet”. Ett samlat mål att under tio års tid bygga en miljon bostäder.

Bostäderna i miljonprogrammet är idag mellan 40-50 år gamla och behöver renoveras. Hur kostnaderna för dessa renoveringar ska fördelas debatteras och diskuteras på både lokal och nationell nivå. Ofta används kostnaderna för att renovera miljonprogrammen som svepskäl för att sälja ut delar av allmännyttan. Som exempelvis i fallet med utförsäljningen av delar av Botkyrkabyggen som resulterade i kampanjen Alby inte till salu.

Trots att renoveringarna av allmännyttan innebär kostnader så genererar uthyrningen av bostäder också enorma vinster till kommunerna. Vinster som alltså kommer ifrån hyresgästernas hyror. Hyresgästerna som också, som kommuninvånare, äger bostäderna i fråga. Enligt en särskild lag om kommunala bostadsbolag måste allmännyttan vara vinstdrivande. Lagen kom till efter att det visade sig att den svenska allmännyttan skulle kunna bryta mot EU:s konkurrenslagstiftning.

Så nu måste alltså kommunalt ägda bostäder drivas så att de går med vinst. Annars hotar de dem privata fastighetsägarnas vinster. Lagen befäste att privata vinster måste gå före allmänhetens bostadsbolag. Borgerliga politiker och föreningen Fastighetsägarna hejade ivrigt på lagförändringen.

Många kommuner passar på att föra över vinsterna från bolagen för att kunna använda pengarna till andra ändamål än underhåll av bostäder. Den femtedel som bor i allmännyttiga bostäder får nu bekosta större del av kommunens verksamhet än övriga kommuninvånare i Sverige. Under år 2012 fördes totalt vinster på 3,7 miljarder kronor över från allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. Pengar som skulle kunna användas för renoveringar eller att bygga fler allmännyttiga bostäder.

Vi har alltså ett tillstånd där allmännyttan, som ursprungligen byggdes för att säga se till att de som inte hade råd att köpa eller bygga en egen bostad skulle kunna hyra en gemensamt ägd bostad, nu används som medel i en klasskamp uppifrån där de hyresgästerna får betala extra avgifter för att bekosta annan kommunal verksamhet. Det görs både i socialdemokratiskt och borgerligt styrda kommuner. Något som blir extra problematiskt när kommunerna mer och mer skiftar från sina välfärdsuppdrag (driva skolor, socialtjänst, bostäder och vårdcentraler) och lägger mer och mer resurser på att stadsmarknadsföring och gentrifieringsprojekt .

I Skåne har Hyresgästföreningen mobiliserat mot detta och det är vi givetvis oerhört positiva till! Ansatsen i deras kampanj är att det inte är rimligt att det kommunala bostadsbolaget MKB ökar sina inkomster med 29 miljoner genom hyreshöjningar samtidigt som 30 miljoner av vinster flyttas från bostadsverksamheten till den kommunala budgeten. Hyresgästföreningen står ibland tandlösa inför renovräkningar och borgerlig stadsplanering men här driver de faktiskt en väldigt rimlig kampanj mot kommunernas sätt att använda hyresgästers hyror. En kampanj vi ger tummen upp till och vi hoppas också att den sprider sig över Sverige.

Bostad åt alla! Låt allmännyttan fungera som en motkraft mot den kommersiella bostadsmarknaden!

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *