Vi auktionerade ut Älvrummet!

Stadsplaneringen i Göteborg bedrivs med ett skenande fokus på staden som ett varumärke och Göteborg som ”eventstaden”. Sälj inte ut Göteborg, skriver förbundet Allt åt alla Göteborg, och uppmanar till andra sätt att investera skattepengar.

Varje år anordnar vi i förbundet Allt åt Alla en gemensam stadskampsvecka över hela landet. Lokalförbundens arrangemang belyser specifika kamper och konflikter som rör våra städer, vårt boende och våra gemensamma områden.

I år bestod vår final av en symbolisk auktion utav Älvrummet, Älvstranden utveckling, Älvstrandsmodellen samt Gothenburg Business Region. Vi har länge varit oerhört frustrerade över hur stadsplaneringen drivs i Göteborg, med skenande fokus på staden som ett varumärke och Göteborg som ”Eventstaden”. I dag bedrivs en stadsplaneringspolitik där politikerna tävlar i nya sätt att lägga sig platt för fastighetsägare och markexploatörer i blind förhoppning om att vinsterna från deras kapitalistiska verksamhet till slut skall sippra ner till kommunens budget. Detta måste upphöra! Göteborg är inte ert att sälja ut! Investera istället pengarna i billigare hyresrätter, gratis kollektivtrafik och offentligt drivna förskolor och vårdcentraler. Det är de boende som ska ha rätten till staden!

I sin årsredovisning från 2012 beskriver självaste Älvstranden utveckling Älvrummet såhär: ”Lite skämtsamt brukar vi kalla Älvrummet för stadsplaneringens skyltfönster.” Visst är det så. Älvrummet är ett showroom där varumärket Göteborg visas upp och säljs. Det hålls arrangemang där staden presenterar ”hur Göteborg marknadsför sig på fastighets- och investerarmässan i Cannes” under rubriken ”Vem i hela världen vill bygga i Göteborg?”.

De bemanningsanställda guiderna inne på rummet uppmanas att undvika kritiska debatter med besökare samtidigt som guiderna inte utbildas om stadens sociala och ekonomiska segregerade situation. Ambitionen om att undfly konfliktperspektiv, kritiskt tänkande eller politiskt känsliga frågor kunde inte bli mer tydligt, särskilt inte med tanke på dess slogan ”kom ut nyfiken”. På så sätt flyttas stadsplaneringspolitiken längre från stadens invånares blickfång och därmed demokratisk insyn.

Göteborgs Stad har till och med namngett sin modell för hur staden smidigast planeras och ”hanteras”, nämligen Älvstrandsmodellen. Älvstrandsmodellen skapar givande samtal med näringslivet utan att påträngande medborgare kommer och stör, byggherrar kan dela upp mark sinsemellan och själva bestämma hur staden ska se ut. Gemenskaper skapas i sann bastuklubbsanda och priserna blir aldrig för låga, ansvaret sprids över så många aktörer att ett ansvarsutkrävande till slut blir omöjligt!

En av de viktigaste aktörerna i modellen är gentrifieringsbolaget Älvstranden Utveckling AB, som äger och förvaltar mark åt Göteborg Stad. De har också varit väldigt aktiva i arbetet att, genom inköpt reklam och fördelaktiga artiklar, arbeta bort besvärande namn som ”Hisingen” som ersatts med det urbant sköna ”Norra Älvstranden”. Passande om man vill flytta fokus från oväsentligheter som välfärd och sociala problem och istället knyta an stadsdelen till toner av tillväxt, innovation och entreprenörskap!

Alla försök att flytta besluten om stadsplanering från de boende till dyrt avlönade köpmän i kommunala bolag är en attack på de boende! Likaså är alla försök att göra om staden från en demokratisk rättighet till ett varumärke en attack på de boende! Enda sättet att vända den här utvecklingen är att organisera våra stadsdelar och ta tillbaka staden. Staden är inte deras att sälja ut, staden är vår!

Texten publicerades ursprungligen i tidningen Göteborgs Fria 26:e juni 2014.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *