Vad är en markanvisning och hur används de i Göteborg?

Det finns en uppsjö av lagstiftning som reglerar användandet av mark och byggandet av bostäder (och andra fastigheter). Genomgående är den är väldigt teknisk och ganska svår att tränga igenom för en oinsatt. Inom kommuner och vid privata fastighet- och byggföretag finns en armé av byråkrater anställda för att tolka, sköta om och navigera i all denna juridik.

För ett par år sedan inrättades en särskild (väldigt kort) lag som heter Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen förenklar för kommuner att få igång byggande på kommunalt ägd mark. Den innebär nämligen att kommunen har rätt att upprätta ett avtal med en byggherre (någon som i egen regi utför byggarbeten, dvs anställer byggarbetare för att utföra byggarbeten) där man då låter denne bygga under särskilda förutsättningar som ges av kommunen.

Genom markanvisningar kan kommunen alltså, i förhandling med byggherrar, beställa en typ av bebyggelse på sin mark.

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer, en stad i akut brist på bostäder i allmänhet och billiga hyresrätter i synnerhet. Det här märks dock inte i hur Göteborg stad arbetar med sina markanvisningar. I sitt policydokument för anvisning av mark för bostäder och verksamheter så börjar man med att lite allmänt önska att ”genomförande av ny bebyggelse i Göteborg ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt”.

Därefter specificeras det mer tydligt på vad staden ska eftersträva med sina markanvisningar. Det finns krav på bostäder ska ha god tillgänglighet, byggprojekten och fastighetsdriften ska vara miljöanpassade. Stadsmiljön ska ha stor variation mellan hustyper och storlek på lägenheter. Dessutom ska det finnas mångfald av lokaler för verksamheter och de lokalerna ska vara uppblandade med bostäder. Fastighetsnämnden ska också kunna kräva att man gör plats för barn- och äldreomsorg när man bygger efter markanvisningar.

Allt det här som räknas upp är politiskt ställda krav utifrån vilken typ av stad vi vill leva och bo i. Därför är det väldigt anmärkningsvärt att staden så tydligt undviker att nämna behovet av att bygga för tillgodose invånarnas stora behov av billiga hyresrätter och inte minst att bygga för att bryta segregationen som präglar Göteborg och skapar eskalerande samhällsproblem. Politikerna kan inte gömma sig bakom att de saknar verktyg för att åtgärda det här. Vi måste hitta sätt att kräva att de börjar använda dem.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *