”Utan toppresterande företag vore Göteborg inte särskilt mycket att ha.”

Det lokala partipolitiska livet i Göteborg präglas just nu av politiska avhopp och skandaler samt att det rör sig mot valrörelse i lokalpolitiken i Göteborg. Sedan slutet på förra året har rapporterna ökat om svårigheter att hålla ihop den rödgröna majoriteten. Vänsterpartiet menar att det handlar om att Socialdemokraterna drar sig allt längre högerut för att precis som på riksnivå Socialdemokraterna söka samarbeten med de borgerliga partierna.

I sina försök att locka till sig samarbeten från borgerligt håll har Socialdemokraternas lokala ledare verkligen ansträngt sig för att betona att man har gemensamma intressen med de borgerliga partierna. Det här genom att propagera starkt för att man från Socialdemokraternas sida ser en grupp i samhället som överlägset viktigast. Vilken grupps intressen är det som arbetarpartiet särskilt vill slå vakt? Vilka är man är allra mest måna om? Företagen och näringslivet såklart. I en debattartikel från i förra veckan till stöd för ett förslag till nytt näringslivsprogram så lade Ann-Sofie Hermansson ut texten om hur viktigt näringslivet är för Göteborg.

Näringslivet i Göteborg går riktigt bra. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen blomstrar. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten sjunker – även i utsatta grupper. Göteborgsregionen har under lång tid haft lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen. Det är en styrkeposition som till stora delar är näringslivsdriven.

Kommuner tar med jämna mellanrum beslut om sådana här näringslivsprogram. De innehåller lite blandade åtgärder och arrangemang och det är svårt att avgöra vad för verkan de egentligen har på den lokala tillväxten. Det nya näringslivsprogrammet tycks framförallt innebära en fortsättning på den nyliberala stadsutvecklingspolitik vi sett i staden under de senaste åren, med nya entreprenörskvarter och skyskrapor som tvingar bort lokalt kulturliv. Dock går det att ana en skillnad i tonläge i Hermanssons text jämfört med tidigare. Från att ha haft ett hoppfullt fokus på hur staden kan göras mer attraktiv för en kreativ urban övre medelklass så är Socialdemokraterna numera cyniskt teknokratiska i sitt konstaterande att det endasom är viktigt och betydelsefullt för Göteborg är lyckade företag. Hermansson går till och med så långt som att konstatera att:

Utan toppresterande företag vore Göteborg inte särskilt mycket att ha.

Vi som vill ha en demokratisk bostads- och stadsbyggnadspolitik håller såklart inte med Hermansson och Socialdemokraterna. Vi tycker att Göteborg har ett värde bortom företag och näringsliv. Vi ser ett fritt kulturliv och ett aktivt föreningsliv med människor som sliter för att göra sina lokalsamhällen bättre för sig själva, sina grannar och staden som helhet. Vi är dock inte längre särskilt förvånade över att Socialdemokraterna inte tycker det här är något särskilt att värna om.

Socialdemokraterna har inom bostad- och stadsbyggnadspolitiken presenterat och försökt driva igenom en rad väldigt nyliberala förslag. I slutet på förra året ville Socialdemokraterna samarbete med Alliansen i en företagsvänlig bytesaffär där ett privat fastighetsbolag skulle få färdigbyggda bostäder i utbyte mot oexploaterad mark. När det gick i stöpet gick man vidare genom att i gemensam sak med de borgerliga partierna rösta igenom nya ägardirektiv för att framöver låta de kommunala bostadsbolagens styrelser själva ta beslut om den typen av utförsäljningar. En utveckling där de boendes inflytande över sina hem och befolknings demokratiska rättigheter får stå åt sidan för näringslivet.

Det finns med andra ord tydliga praktiska exempel på vad Socialdemokraternas nyliberala drömstad kommer att innebära för oss som ska bo i den. Mindre inflytande över våra hem, mindre demokratisk insyn i våra allmänna resurser och mer makt åt företagen. De är ju det enda som är något att ha i Göteborg.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *