Intervju med Alla ska kunna bo kvar!

År 2015 innebär startskottet för organisationen Alla ska kunna bo kvar. En organisation som jobbar med fakta om renoveringar av miljonprogrammet och renovräkningar. Vi har gjort en kort intervju med ASKBK som följer här!

Vad är Alla ska kunna bo kvar och hur bildades ni?
Alla ska kunna bo kvar (ASKBK) har bildats ur kampen på Pennygången för att alla ska kunna bo kvar i samband med Stenas planerade renoveringar. Vi insåg tidigt att frågan gällande renovräkningar i allmänhet och i miljonprogrammet i synerhet inte är isolerad till enskilda områden. Allt detta händer i en nationell kontext vilket gör att problematiken måste lyftas till en nationell och politisk nivå.

Vad/vem hindrar alla från att kunna bo kvar och varför?
När en fastighet ska renoveras passar många fastighetsägare på att samtidigt höja standarden i lägenheterna vilket leder till kraftigt höjda hyror. Även om renoveringen i sig är välkommen leder standardhöjningarna till att många mot sin vilja måste flytta från området. (därför uppstår protester). Det är främst ensamstående, pensionärer, ungdomar och de med låga inkomster som trängs undan. Dessa människor flyttar då till områden som ännu inte har renoverats som i regel är områden med låga snittinkomster och sämre skolresultat – vilket skapar en än mer segregerad stad. På detta vis får vi en grupp “urbana nomader” som tvingas leva med osäkra boendevillkor.
Rådande paradigm inom stadsutveckling och så som lagarna har tolkats möjliggör för fastighetsägare att agera på det här sätter – med resultatet att alla inte kan bo kvar.

Hur ska vi arbeta för att se till att alla kan bo kvar?
Det vi vill göra med ASKBK är att lyfta den sociala aspekten på renoveringsfrågan. I slutändan är detta en strukturell fråga som inte kan lösas med att titta på “goda exempel” (som t.ex. fd bostadsminister Attefall förespråkade). Idag är systemet riggat så att fastighetsägarna alltid kan göra som de vill på de boendes bekostnad – oavsett sociala konsekvenser.
Vi vill därför arbete för att renoverinsgfrågan ska diskuteras med utgångspunkt i de som faktiskt bor i området – renoveringar skall handla om hur man säkerställer kvalité för alla och hur vi ska renovera så att alla kan bo kvar.

Vad har ni för planer för våren?
Under våren kommer vi att anordna en debatt bl.a. ihop med Okidoki arkiteker (25 mars). Vi kommer också att, tillsammans med andra grupper, jobba med en antigentrifieringshhandbok med praktiska tips för hur du ska ordna motstånd i ditt lokala område. Under Almedalsveckan i sommar kommer vi också att anordna seminarier med fokus på lokal bostadskamp.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *