Älvstranden sträcker sig numera till Masthugget

I måndags kom en pressrelease från Älvstranden Utveckling AB att de planerar en ny stadsdel vid Masthugget. Vi har tidigare skrivit om Älvstranden Utveckling och deras roll i planeringen av bygget av lägenheter i Frihamnen och Kville här. För att försöka förstå hur den nya stadsdelen ska utformas och vilken roll den spelar i stadsutvecklingen i Göteborg i stort så går vi tillbaka och ger en kort historia över Älvstranden Utveckling AB.

Sedan mitten av 90-talet äger Göteborg Stad ett exploateringsbolag som haft i uppdrag att förvalta mark som kommunen äger kring Eriksberg och Lindholmen. Området var tidigare anläggningar och bostäder kopplade till varvsindustrin i Göteborg. Bolaget kom att arbeta med att hitta nya användningsområden för fastigheter i området och i samband med detta lanserades en ny beteckning för området: Norra Älvstranden. Namnet på exploateringsbolaget blir därför Norra Älvstranden Utveckling AB. 1

Omvandlingen av stadsdelarna Eriksberg och Lindholmen ses som lyckade av staden. Eriksberg är numera ett lyxigt bostadsområde vid vattnet och Lindholmen ett flådigt kontorsområde. Exploateringsbolaget får ansvar att göra liknande omvandlingar av andra närliggande områden. Kvillebäcken och Backa knyts till området Norra Älvstranden. På exploateringsbolagets hemsidan kan man läsa att ”Staden ska knytas samman över älven”. Över älven syftar på att centrum på fastlandet ska spridas över till Hisingen. Inte att den typen av stadsdelar som finns på Hisingen ska spridas till den andra sidan av älven.

Norra Älvstrandens arbete i Kvillebäcken resulterar i byggandet av området ”Nya Kvillebäcken”. Området medför en gentrifiering där en stadsdel (med lagerlokaler, lunchrestauranger och butiker) rivs för att ge plats åt dyra nybyggda lägenheter. Göteborg har en hög bostadsbrist och det behövs byggas bostäder men en försvinnande liten del av de som söker bostad har råd att betala hyrorna i Nya Kvillebäcken. Som vi tidigare skrivit så kostar en enrumslägenhet i området 6000-8000 kr i månaden. Det höga hyrorna kommer också över sikt leda till hyreshöjningar på de redan existerande hyreslägenheterna i området. För fastighetsägarna är det hela en vinstaffär då värdet på mark och fastigheter ökat.

Även på andra sidan älven finns det också utrymme för ”utveckling”. Norra Älvstranden Utveckling blir 2006 Älvstranden Utveckling AB då exploatering ska ske även på Södra Älvstranden (bl a Gullbergsvass). Sedan dess har även Ringön och Frihamnen lagts till bolagets ansvar.

Så åter till måndagens pressmeddelande om Masthuggskajen. I pressmeddelandet kan vi se hur man återigen presenterar en redan befintlig del av staden som ”en ny stadsdel”:

Masthuggskajen är en helt ny stadsdel som kommer att ligga mellan Järntorget och Stigbergsliden, från Första Långgatan ner till vattnet. Den nya stadsdelen ska bli ett uttrycksfullt och hållbart innerstadsområde av blandad karaktär. Området kommer att vara rikt på mötesplatser och erbjuda ett levande gatuliv med ett attraktivt utbud av kontor, bostäder, handel, nöjesliv, kultur, service och hotell, i ett nytt centralt läge precis intill älven. 2

norra-masthugget-vision3_946x358
bilden tagen från Älvstranden Utveckling AB

I dagsläget är stadsdelen (som ungefär sträcker sig från Esperantoplatsen till Stigsbergsliden) en ganska otillgänglig del av Göteborg med kontor och kajplatser. Så det är välkommet att anstränga sig för att utnyttja området bättre. I en stad som präglas av enorm segregation och bostadsbrist kan man dock fråga sig om kontor och kommers är det bästa användningsområdet för ”Nya Masthuggskajen”?

Vi vet inte så mycket mer än det som står i pressmeddelandet men konstaterar, i minst med Älvstranden Utvecklings historia som bakgrund, att vi behöver vara vaksamma kring hur planeringen av området fortskrider. Vad kommer det innebära för de offentliga utrymmen (Masthuggstorget, Järntorget m.m.) som idag ofta används för demonstrationer och manifestationer? För vem planeras Masthuggskajen?

1. http://alvstranden.com/om-oss/historik/
2. http://aktuellt.alvstranden.com/team-kanoziaf-ska-hjalpa-oss-att-utveckla-masthuggskajen/

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *