Allmänna badet är en möjlighet!

Ohyresrätten återvänder efter ett gott sommaruppehåll, vi ska under hösten försöka fortsätta skriva regelbundet om kämpande hyresgäster, bostadsproblem och gentrifiering. Kanske (förhoppningsvis till och med) kommer skrivandet hamna lite i baksätet för egen bostadsaktivism och avslutande av långtgående projekt men det kommer i så fall ändå visa sig i aktivitet på sidan så det blir nog gött.

Nyligen har något hänt som gjorde att vi kände att vi var tvungna att skriva två inlägg. Det här som specifikt handlar om öppningen (och vandaliseringen) av det Allmänna badet samt också ett om stadsutveckling, bolaget Älvstranden Utveckling (som driver Allmänna badet) och de problem som Älvstrandsbolaget haft under de senaste två åren. Så texten ni läser nu ska handla lite om varför vi tror att den allmänna badplatsen har öppnats samt hur vi kan utnyttja det. Den hänger ihop med den andra texten men det blir för långt (och lite tråkigt) att trycka ihop allt i en post.

Öppnandet av badplatsen Allmänna badet vid Frihamnen (som är gratis och har öppet dagtid under vardagar och helger) släpptes som en nyhet i början av augusti. Kort efter att öppnandet lanserades gick SVT Nyheter väst ut med ett förslag om att badet skulle döpas om till något götebossklingande. De lanserade därefter en omröstning där förslaget Pöl Harbour segrade. Vilket såklart blev en medial händelse i sig.

Strax efter det här gemytliga stohejet så vandaliserades badet genom att någon hällde färg i poolen samt också sprejade ”Stoppa gentrifieringen” vid ingången. Vandaliseringen innebar att badet fick stå stängt under sex dagar.

Även om vandaliseringen gjordes som någon typ av protest mot gentrifiering så är utfallet av aktionen helt negativ. Det är svårt att tänka sig någon positiv effekt av att vandalisera offentliga platser, särskilt om den platsen är ett allmän bad. I det här fallet kan vi endast utläsa två effekter. Den ena är att de som driver badet får sympatier för att de blir attackerade när de försöker göra något bra. Det andra är att det, utifrån den här protesten, blir lite lättare att presentera gentrifieringskritik som militanta gnällspikar.

Varför förlägger ens Älvstranden Utveckling en badplats med namnet ”Allmänna badet” i Frihamnen? Det hänger samman med kritiken som Älvstranden Utvecklings tidigare projekt fått. I många sammanhang har företrädare för Göteborg stad (stadsarkitekt m fl) sagt att man tagit åt sig av kritiken och att förändringarna av Frihamnen och Ringön ska ha en annan karaktär. En mer långsam gentrifiering (vilket givetvis inte är mer önskvärt). Frihamnen och Ringön kan ses som ett försök att visa att man gör just detta.

I Frihamnen har det krävts att delar av nybyggda bostäderna ska ha lägre hyror och kring Ringön finns tanken att området ska vara en tillåtande oas. Ett försök att blidka kritiskta röster och sälja in omvandlingsplanerna som något annat än vad som tidigare gjorts. Som givetvis Allmänna badet (både själva badplatsen och namnet) hänger samman med.

Det här ska vi inte vara naiva inför utan istället utnyttja. Det vill säga fortsatt kritiskt granska kommande omvandlingsprojekt men framförallt kräva att Göteborg stad på riktigt förändrar sina stadsomvandlingsprojekt. Det vill säga att de slutar se stadsdelar och boendeområden som något som potentiellt kan stimulera näringslivet och höja värdet på sin egen mark. Vi vill ha upprustning av miljonprogram och stadsdelar (utan att de boende får betala för det), allmänna badplatser och fler kostnadsfria gemensamma utrymmen i alla stadsdelar. Inte bara i Frihamnen utan också i Hammarkullen, Backa, Bergjön Rannebergen och Frölunda.

Älvstrandsbolaget och Göteborg stad har mindre politiskt svängrum i sina önskemål att bygga fler Eriksberg och Lindholmen. Nu finns chansen att höja och intensifiera kraven på den stad vi vill ha som ska präglas av boende för alla och gemensamma utrymmen.