Älvstranden Utveckling ska ta sig ur sin kris

Älvstranden Utveckling är återkommande tema hos oss. Bolaget har de senaste tjugo åren spelat en central roll i stadsomvandlingen i Göteborg. Vi tog upp deras historia i vår post om kommande omvandlingar i vårt inlägg om kommande omvandlingar av Masthuggskajen. Det är däremot värt att lägga till att ordet Utveckling i bolagsnamnet står för stadsutveckling, vilket rent krasst betyder att arbeta för att det ekonomiska värdet på ett område i staden ska öka. Ägaren (i det här fallet Göteborg stad) av området som då kan sälja och hyra ut mark och fastigheter till ett högre pris.

Älvstranden Utveckling har konkret gjort det här genom att skapa samarbeten med byggherrar, investerare och intressenter i området (ett konsortium) som förhandlar fram en plan kring vad som ska byggas, hur området ska se ut och vilken infrastruktur som behövs. Planen går sedan genom den byråkratiska processen där olika förvaltningar uttalar sig och därefter godkänns planen av byggnadsnämnden. Omvandlingsprojekten som Älvstrandsbolaget ligger bakom (stadsomvandling av Eriksberg, Lindholmen och Kville) har haft en stark politisk kraft bakom sig. Den byråkratiska processen har därför varit ganska så smärtfri, i vissa fall har man kunnat börja bygga innan det administrativa arbetet slutförts. Älvstrandsbolaget har över tid vant sig vid att de får som de vill och det har utvecklats en kultur där de betraktat gemensamt ägda markområden och fastigheter som ”deras” snarare än tillhörande staden, göteborgarna, folket, det allmänna. En kultur som i stort präglar samförståndet mellan den socialdemokratiska politiken och näringslivet i Göteborg.

För ett par år sedan stötte dock det här arbetssättet på hinder. ”Göteborgsandan” fick sig en törn i stort genom olika mut- och korruptionsskandaler. Stadsomvandlingar fick ytterligare kritik. Delvis genom att forskare och bostadsaktivister fick genomslag med budskapet att ”utvecklingen” skapat dyra , tråkiga och totalt gentrifierade områden. Det vill säga en klassisk kritisk fråga om ”för vem” stadsdelar utvecklas/omvandlas.

Utöver det så har det också uppkommit en bitande kritik mot hur själva arbetet utförts.Göteborgs stad jobbade aktivt för att utmåla området som kriminellt, skräpigt och osäkert. Omvandlingen (som likt Eriksberg och Lindholmen resulterat i ett dyrt och dött område) motiverades och legitimerades med att stadens ansvar att städa upp bland skräpet. Vid invigningen av bygget av Nya Kvillebäcken kallade Anneli Hulthén (kommunstyrelsens ordförande) det gamla Kville för Gazaremsan. Förberedelserna för att bygga Nya Kvillebäcken visade sig vara ganska så suspekt. Tillfälliga bygglov (som tillåtits av staden längre än vad som är lagligt) sades upp med kort varsel, föreningar och butiker lovades få nya lokaler utan att dessa löften infriades. Catharina Thörn och Katarina Despotovic redogör noggrant för det i sin artikel Här utplånas mångfalden. Vi skrev också om det här.

Dessutom släpptes stadens egen revision i början av 2014 en väldigt kritisk rapport kring hur Älvstranden Utveckling sköttes (kan läsas i helhet här). Rapporten rekommenderar bland annat bolaget att styra upp:

– Hur arbetet med riskanalys och internkontroll fungerar
– Säkerställa att bolaget fortsättningsvis följer gällande lagar och gällande riktlinjer från Göteborgs stad
– Följa upp arbetet som VDn utför (?!)
– Förstärka rutiner kring upphandlingsdokumentation
– Inför kontroller av hur stadens och bolagets egna regelverk för inköp- och upphandling följs.

Revisionen sammanfattar rapporten med orden

Vi anser att bristerna som konstaterats vid årets granskning är av sådan art och omfattning att bolaget inte kan bedömas ha levt upp till lagstiftningens och kommunfullmäktiges krav.

Så Älvstrandsbolaget har kritiserats hårt både utifrån deras resultat och deras metoder. Vilket låg bakom att bolaget bytte VD samt också knöts hårdare till stadshuset. Det är med det här som bakgrund som vi måste förstå att Älvstranden Utveckling plötsligt öppnar en gratis badplats med namnet ”Allmänna badet” vid Frihamnen.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *