Vill Fastighetsägarna verkligen ha stridsåtgärder i boendepolitiken?

Under dem senaste veckorna har vi i Allt åt Alla haft fullt upp med att följa och på olika sätt hantera organisationen Fastighetsägarnas politiska utspel att stranda hyresförhandlingar mellan privata hyresvärdar och Hyresgästföreningen. Först strandades förhandlingar för 43 000 lägenheter i Göteborg, samma sak hände också i Norrköping, Uppsala och Stockholm. Sammantaget har hyresförhandlingar strandats för över 70 000 lägenheter, på Fastighetsägarnas initiativ.

 

Fastighetsägarna har varit väldigt tydliga med motivet bakom sitt utspel. Det handlar om en politisk aktion för att få till mer fördelaktiga förhållanden för privat ägande av hyresrätter. De vill helt enkelt kunna göra mer vinst på det som de äger, dvs våra hem. Hem som vi har rätt till enligt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Fastighetsägarna försöker motivera sin kamp för sina särintressen genom att hävda att ”akut bostadsbrist, en byggtakt som inte hänger med befolkningsökningen, otillräcklig rörlighet och omfattande svarthandel med hyreskontrakt” är tecken på en svensk bostadspolitisk modell som inte längre fungerar. Det här har de givetvis helt rätt i och för oss boendeaktivister är det här inte någon nyhet.

En stor vinst av det gräsrotsarbete som utförts av Pennygångens framtid, Vita Björn – Alla ska kunna bo kvar, boendeaktivismen i Gränby och Hyresrättskollen har handlat om att peka på hyresrättsinnehavarens svaga ställning i Sverige idag. När det kommer till att motsätta sig hyreshöjningar i samband med renoveringar så har de boende oerhört svårt att vinna mot hyresvärden i Hyresnämnden, hyresrättsinnehavare saknar gemensam information om snitthyra, skick på lägenheter och problematiska hyresvärdar och privata fastighetsägare har ingen skyldighet att redovisa för sina boende hur de använt de pengar de varje månad tar in för underhåll av fastigheten. Vi har stridit och strider i detta nu för starkare rättigheter som hyresrättsinnehavare och det är en strid som den svenska rikspolitiken tvingats ta hänsyn till genom att tillsätta en utredning för att stärka hyresgästens ställning.

Den nuvarande svenska bostadspolitiken håller inte måttet och Fastighetsägarna försöker med sitt utspel ta ett ideologiskt grepp om bostadsbristen, byggtakten och bostadsbubblan.  Det är nästan komiskt när de på allvar vill framställa sig som utsatta i den svenska bostadspolitiken, trots att de tjänar miljardbelopp på sina boende. Än viktigare än Fastighetsägarnas korkade retorik är dock deras uttalade saknad av stridsåtgärder i den svenska bostadspolitiken. På sin hemsida så skriver de nämligen att hyresmarknaden saknar ”möjligheten till stridsåtgärder” som finns på arbetsmarknaden.

Det är oacceptabelt att hyresförhandlingarna återkommande kan fördröjas av Hyresgästföreningen utan att det får några konsekvenser. Hyresförhandlingarna jämförs ofta med arbetsmarknadens förhandlingsstruktur, men arbetsmarknadens medlingsinstitut och stridsåtgärder finns inte på hyresmarknaden. Här har i stället en part, Hyresgästföreningen, i praktiken möjlighet att dra ut på förhandlingarna tills motparten ger upp.

Samtidigt som Fastighetsägarna önskar kunna (och i ärlighetens namn redan har) ta till stridsåtgärder för att kunna göra mer pengar på våra hem så svarar Hyresgästföreningen genom att bli lite ledsna över att förhandlingarna brutit samman. Vi tror det är dags att sluta vara ledsna och istället rusta för att möta Fastighetsägarnas stridsåtgärder med våra egna. Det finns en rad förslag på bra reformer som skulle kunna stärka hyresrättsinnehavarens ställning i Sverige men vi behöver också återuppväcka förslagen om mer offensiv aktivism i våra egna organisationer och i Hyresgästföreningen (både lokalt och centralt). Vi tror att mer  hyrestrejker, ockupationer och blockader mot renovräkningar kan få lobbyisterna på Fastighetsägarna att längta lite mindre efter stridsåtgärder.

Upprop mot fastighetsägarnas strandande av hyresförhandlingar!

12698765_10204115797454887_1066606813_o

Under de senaste veckorna har vi (i ett samarbete med Alla ska kunna bo kvar) satt ihop ett upprop mot Fastighetsägarnas fullständigt oseriösa aktion att stranda alla privata hyresvärdars hyresförhandlingar. Organisationen har varit tämligen öppna med att de känner sig ”tvungna” att stranda hyresförhandlingar för de vill gärna slippa förhandla i framtiden och istället få sätta hur höga hyror de vill. För att komma åt det här så försöker de svämma över Hyresnämnden (som fungerar som tvistinstans i sådana här ärenden) med mer ärenden än vad de har kapacitet att klara av för att på något sätt åstadkomma en kollaps av det nuvarande hyressättningssystemet.

Vi kände omgående att vi ville agera i den här frågan. Vi är inte heller nöjda med det nuvarande hyressättningssystemet men vill ju givetvis ha mer inflytande från boende och inte mer inflytande från ägarna. Till skillnad från Fastighetsägarna och deras kompanjoner.

Uppropet finns att läsa på Alla ska kunna bo kvar:s hemsida. Gå in och skriv på om ni inte redan gjort det. Nedan finns affischer att ladda ner, skriva ut och sätta upp i sin trappuppgång eller på stan eller vid Fastighetsägarnas kontor…

 

uppropaffisch-0204-färg

uppropaffisch-0204-svartvit

flygbladsark_A4(1)