Alla som bor i allmännyttans bostäder är handelsvaror för Göteborg Stad

Gothenburg_IMG_3436_västra_frölunda

Igår läckte nyheten ut att det planeras nya utförsäljningar av allmännyttiga bostäder i Göteborg. Det är hus, som idag ägs av Poseidon, på Marconigatan i Frölunda som ska hamna i händerna det privata bostadsbolaget Skandia Fastigheter. Ett bostadsföretag som kräver att personer måste ha fyra gånger så hög inkomst som hyran för att de ska få hyra hos dem samt att man måste kunna visa goda referenser från tidigare hyresvärd och arbetsgivare. Att den här typen av affär skall komma att genomföras är i sig inte någon överraskning. Efter den misslyckade affären med Bostadsbolagets fastigheter i Rannebergen så har Socialdemokraternas ledare tydligt annonserat att staden kommer ”behöva göra jättemånga av dessa affärer” framöver.

32563508_10156460875798991_7616698679218405376_n
Gemensamt för både den misslyckade utförsäljningen i Rannebergen och den föreslagna utförsäljningen på Marconigatan är att bostäderna inte ska säljas rakt av utan bytas mot byggrätter som man planerar bygga nya hus på. Vid affären i Rannebergen gällde det mark i Lövgärdet och rör det sig om byggrätter vid Frölunda Torg och Backaplan. Privata bostadsbolag som sitter och trycket på byggbar mark i Göteborg belönas alltså utav Göteborg stad som ger dem färdigbyggda lägenheter i utbyte mot obebyggda fastigheter.

Det här är dessutom ett led i en förändring av allmännyttans politiska uppgift, från att förse människor med rimligt prissatta bostäder (något som akut behövs på dagens bostadsmarknad) till att istället syssla med att kohandla med människors hem i en nyliberal stadsutvecklingspolitik. I Poseidons formella beslut om affären så erkänner man inte ens att det är det rör sig om en skillnad i ägande av människors hem utan är ”ett inriktningsbeslut för Stadsutveckling vid Frölunda Torg och Backaplan.

Kommuner över hela Sverige är besatta av stadsutveckling, en dröm om att kunna sköta sina städer som om de vore produkter som måste ”utvecklas” utifrån marknadens behov och önskemål. Drömska planer och visioner formuleras som för mycket högre status än kommunernas bostadspolitiska grunduppdrag. Istället för att ta det ansvar som behöver skötas för att stadens boende kan leva, bo, gå i förskola, utöva kultur och ha fritidsintressen så ska det byggas skyskrapor, linbanor och nya stadsdelar med framkrystade namn.

I decennier har Älvstranden Utveckling hanterat det tidigare varvsområdet vid Lindholmen och Eriksberg utifrån sådana här mål och byggt värdelösa stadsdelar som endast duger som reservat för en övre medelklass och reklambilder för Göteborgs stad. Från början arbetade Älvstranden Utveckling med att förvalta mark på Hisingssidan av älven men har över tid fått ett övergripande stadsutvecklingsuppdrag för staden. Trots det tycks det dock inte räcka med ett kommunalt bolag som arbetar med stadsutveckling. Alla delar av Göteborg stad måste hänge sig åt det. Detaljplanearbetet ses som en del av stadsutvecklingen, Business Region Göteborg ska ”utveckla” Ringön, kulturlivet ska göra sitt i stadsutvecklingen och nu ska också alla människor som bor i allmännyttiga bostäder lydigt acceptera att politikerna och tjänstemännen i Göteborg stad främst ser deras hem som handelsvaror som kan bytas och säljas i stadsutvecklingspolitiken.

Det här är särskilt tragiskt för de boende hos Poseidon i Frölunda. De har blivit extra dåligt behandlade av Poseidon som drivit igenom en kritiserad renovering som inneburit att många människor redan tvingats bort från sina hem. Det finns också vittnesmål om dålig fastighetsförvaltning och slappt skött underhåll av lägenheterna. Trots protester och saklig kritik från den lokala hyresgästföreningen så har Poseidon inte lärt sig något av erfarenheten utan fortsätter behandla de boende utan värdighet. De fick informationen om att deras hem skulle säljas genom en lapp i brevlådan med en inbjudan till ett informationsmöte samma kväll om man vill veta mer.

32625926_10156460724928991_1525290212777787392_n

Det är skamligt skött och de boende förtjänar nu att vi andra sluter upp och stöttar dem i deras kamp för att få rätt att påverka beslut om att sälja ut deras hem till en privat ägare som gärna byter ut dem mot någon som kan betala mer i hyra. Stoppa utförsäljningen och byt bostadspolitik!

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

”Utan toppresterande företag vore Göteborg inte särskilt mycket att ha.”

Det lokala partipolitiska livet i Göteborg präglas just nu av politiska avhopp och skandaler samt att det rör sig mot valrörelse i lokalpolitiken i Göteborg. Sedan slutet på förra året har rapporterna ökat om svårigheter att hålla ihop den rödgröna majoriteten. Vänsterpartiet menar att det handlar om att Socialdemokraterna drar sig allt längre högerut för att precis som på riksnivå Socialdemokraterna söka samarbeten med de borgerliga partierna.

I sina försök att locka till sig samarbeten från borgerligt håll har Socialdemokraternas lokala ledare verkligen ansträngt sig för att betona att man har gemensamma intressen med de borgerliga partierna. Det här genom att propagera starkt för att man från Socialdemokraternas sida ser en grupp i samhället som överlägset viktigast. Vilken grupps intressen är det som arbetarpartiet särskilt vill slå vakt? Vilka är man är allra mest måna om? Företagen och näringslivet såklart. I en debattartikel från i förra veckan till stöd för ett förslag till nytt näringslivsprogram så lade Ann-Sofie Hermansson ut texten om hur viktigt näringslivet är för Göteborg.

Näringslivet i Göteborg går riktigt bra. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen blomstrar. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten sjunker – även i utsatta grupper. Göteborgsregionen har under lång tid haft lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen. Det är en styrkeposition som till stora delar är näringslivsdriven.

Kommuner tar med jämna mellanrum beslut om sådana här näringslivsprogram. De innehåller lite blandade åtgärder och arrangemang och det är svårt att avgöra vad för verkan de egentligen har på den lokala tillväxten. Det nya näringslivsprogrammet tycks framförallt innebära en fortsättning på den nyliberala stadsutvecklingspolitik vi sett i staden under de senaste åren, med nya entreprenörskvarter och skyskrapor som tvingar bort lokalt kulturliv. Dock går det att ana en skillnad i tonläge i Hermanssons text jämfört med tidigare. Från att ha haft ett hoppfullt fokus på hur staden kan göras mer attraktiv för en kreativ urban övre medelklass så är Socialdemokraterna numera cyniskt teknokratiska i sitt konstaterande att det endasom är viktigt och betydelsefullt för Göteborg är lyckade företag. Hermansson går till och med så långt som att konstatera att:

Utan toppresterande företag vore Göteborg inte särskilt mycket att ha.

Vi som vill ha en demokratisk bostads- och stadsbyggnadspolitik håller såklart inte med Hermansson och Socialdemokraterna. Vi tycker att Göteborg har ett värde bortom företag och näringsliv. Vi ser ett fritt kulturliv och ett aktivt föreningsliv med människor som sliter för att göra sina lokalsamhällen bättre för sig själva, sina grannar och staden som helhet. Vi är dock inte längre särskilt förvånade över att Socialdemokraterna inte tycker det här är något särskilt att värna om.

Socialdemokraterna har inom bostad- och stadsbyggnadspolitiken presenterat och försökt driva igenom en rad väldigt nyliberala förslag. I slutet på förra året ville Socialdemokraterna samarbete med Alliansen i en företagsvänlig bytesaffär där ett privat fastighetsbolag skulle få färdigbyggda bostäder i utbyte mot oexploaterad mark. När det gick i stöpet gick man vidare genom att i gemensam sak med de borgerliga partierna rösta igenom nya ägardirektiv för att framöver låta de kommunala bostadsbolagens styrelser själva ta beslut om den typen av utförsäljningar. En utveckling där de boendes inflytande över sina hem och befolknings demokratiska rättigheter får stå åt sidan för näringslivet.

Det finns med andra ord tydliga praktiska exempel på vad Socialdemokraternas nyliberala drömstad kommer att innebära för oss som ska bo i den. Mindre inflytande över våra hem, mindre demokratisk insyn i våra allmänna resurser och mer makt åt företagen. De är ju det enda som är något att ha i Göteborg.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Socialdemokraternas jämlika stad är en nyliberal bluff

Under senaste månaderna har rapporter och nyheter om Framtidenkoncernens planer att byta allmännyttiga lägenheter i Rannebergen mot mark i det närliggande området Lövgärdet. Mark som ska användas för att bygga nya lägenheter. De boende har protesterat, bostadsaktivister har protesterat, hyresgästföreningen i Angered har protesterat och även doktorander i företagsekonomi har protesterat mot det huvudlösa förslaget.

Mobiliseringen mot affären har två viktiga syften, för det första att stoppa affären för de boendes skull. De kommer känna effekterna av att få en fullständigt oseriös fastighetsägare som hyresvärd. Victoria Park har en lång historia av att bete sig allmänt jävligt mot sina boende och det finns inget som tyder på att de kommer byta agerande bara för att de fått köpa husen av allmännyttan. Deras attityd mot de boende genomsyras helt av att vinstintresset går före allt socialt ansvar.

23905221_1694034554005151_3719382160691278727_n

Det finns också en större fråga i spel rörande den bostadspolitik som Göteborg stad önskar föra. I en intervju i ETC Göteborg den 18:e september så gick Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, ut och sade att man nu skulle börja arbeta för ett mer jämlikt Göteborg. Klasskillnaderna i staden ska minska.

– Tar du 11:ans spårvagn från Saltholmen till Bergsjön skiljer det sig rejält i medellivslängd. Det är ett klassamhälle och det ska vi göra något åt.

Att använda spårvagnslinjer för att visa på klasskillnader i Göteborg är ett beprövat knep. Många har gjort det och det här ett tydligt retoriskt knep för att knyta an till de rörelser som kämpar mot kapitalismens klassamhälle. I nästa citat blir det emellertid tydligt att Hermansson inte egentligen har några planer på att byta riktning på stadens arbete.

– Om vi inte löser situationen med det ojämlika samhället i Göteborg på kort och på lång sikt så riskerar det att stöt-a ut de goda krafterna. Då hjälper det inte med allt vi gör, med näringslivssatsningar och investeringar. På Volvo märker de av detta när de söker folk utomlands, de googlar på Göteborg och ser skjutningar och sociala problem. Då är det inte säkert att rätt kompetens söker sig hit tillslut.

Det jämlika Göteborg ska vara en förstärkning av stadens varumärke. Ambitionen är inte att hjälpa och lyfta de människor som idag tar stryk av klassamhället utan att förhindra att de sociala följderna av klassamhället inte står den kapitalistiska produktionen. Människor prioriteras absolut inte framför kapitalet, och det här märks också i hur socialdemokraterna resonerar om Rannebergen och Lövgärdet.

För när politiken nu vill investera, och lyfta stadsdelarna så handlar det inte om att de människor som bor där idag ska få det bättre ställt utan att de ska bytas ut mot en rikare befolkning. Så att stadsdelen får ett bättre rykte. Enligt Hermansson är det stora problemet att vissa områden befolkas av för fattiga människor, om de tvingas bort så att en rikare befolkning kan flytta dit istället så minskar skillnaden mot de rikare stadsdelarna. Trots att ingen egentligen blivit rikare, de mindre bemedlade har bara tvingats längre bort från Göteborg.

– Om det bara finns hyresrätter fortsätter Lövgärdet att vara ett låginkomstområde, vilket bara spär på segregationen, säger Ann-Sofie Hermansson.

Göteborg har enorma problem med en enorm segregation, men det kan inte bara lösas genom att bereda de utsatta områdena så att fler rika vill flytta dit. De områden som idag bebos av enbart rika människor (Långedrag, Örgryte, Askim, Vasastaden m.m.) måste i så fall också byggas om så att det flyttar dit mer vanliga människor. Socialdemokraternas nyliberala ”jämlika” stadsutvecklingspolitik är förljugen och naiv gentemot de som bor i utsatta områden och fullständigt oförstående inför att stadsdelar där rika kunnat isolera sig från resten av samhället skulle kunna vara en del av problemet.

I grund och botten verkar Socialdemokraternas önskan om en jämlikare stad handla uteslutande om en dröm om att få mer skatteintäkter att leka med. De fattiga betalar för lite, om de kan bytas ut mot en befolkning som idag söker sig till villakommunerna utanför Göteborg (Partille, Härryda, Kungsbacka m fl) så blir det lättare att fortsätta finansiera, resor till MIPIM, korrupta arrangemang och bjudresor för kommunchefer. Göteborgarna är värda så mycket mer, vi är värda ett seriöst försök att faktiskt skapa en jämlikare stad, där människors behov går före Victoria Parks vinster och Ann-Sofie Hermanssons haltande argument.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Vem får skulden för bostadskraschen?

Sedan drygt en månad tillbaka har affär- och dagspress rapporterat om en tydlig bostadsekonomisk trend där nyproducerade bostäder säljs allt långsammare, prisökningen på bostadsmarknaden mattas av och flera bostad- och byggbolag backar på börsen. Medialogiken följer även den ett tydligt mönster, nyheterna växlar mellan alarmerande rapporter och uttalanden från ekonomiska experter som lovar att det inte finns något att oroa sig över. Senast ut var ekonomen Klas Eklund som menade att risken för en krasch är låg.

– Jag tror inte att det här är en spekulativ bubbla. Det finns goda skäl till att priserna har gått upp. Vi har haft stigande inkomster, befolkningen har ökat, inflyttningen till städerna har ökat och, inte minst, räntorna har varit låga under mycket lång tid.

Eklund menar att det inte finns några interna problem i ekonomin men att det finns risker utifrån som skulle kunna ställa till det. Här finns en tydlig skillnad mellan hur borgerliga och marxistiska ekonomer förhåller sig till kriser i ekonomin, de borgerliga ekonomerna skyller genomgående alla problem på utomstående faktorer medan marxister skärskådar de interna motsättningarna. Marxister menar då att en enskild extern händelse snarare utlöser en krissituation som redan finns inom ekonomin.

Oavsett vilket så har den svenska ekonomins goda tillstånd hängt tätt samman med en bostadsmarknad med eskalerande priser. Många människor i storstadsmiljöer har räknat blint med att deras bostadsrätt ska ha ett snabbt ökande värde och många kommuner har konkurrerat för att attrahera nytt kapital genom att bygga om sig med landmärkesbyggnader och lyxbostäder. Oavsett anledningen till att priser (på främst bostadsrätter) inte längre ökar så kommer den utvecklingen bli kännbar i ekonomin, både genom fallande investeringar i byggprojekt samt minskad konsumtion. Compricers sparekonom Christina Söderberg beskriver det på följande sätt:

Visst kan det kännas trist när ens bostad tappar i värde, men så länge man kan bo kvar så har man inte förlorat några pengar. Möjligen kan det bli blodpudding till middag några år, men förr eller senare kommer priserna att återhämta sig.

Vi är många som länge varnat för både de sociala följderna av en otroligt orättvis bostadspolitik och de ekonomiska riskerna för en krasch. I sin bok Staden och kapitalet nämner Ståle Holgersen ett skämt som lyder att ”av de senaste fem finanskrascherna har marxister förutspått åtta”. Inför en eventuell krasch är det emellertid väldigt viktigt att höja blicken och inte fastna i att repetera att vi minsann hade rätt från början. Kapitalet omformerar sig snabbt och det kommer inte gå lång tid förrän arbetet är igång med att hitta en syndabock för de samhällsekonomiska problemen som följer av konjunkturnedgången.

Troligt är att den medelklass som tagit stora lån för att ha råd att börja en ”bostadskarriär” i Stockholm eller Göteborg kommer få en central roll. Antingen att dess agerande svartmålas och skälls ut som oansvarigt (trots att finans- och bostadspolitik utformats för att få den gruppen att fortsätta låna och driva på ekonomin) eller att medelklassens artificiella välstånd måste skyddas. I båda fallen kan det fungera som ett sätt att motivera en åtstramningspolitik, som svar på den ekonomiska utvecklingen. En åtstramningspolitik som är nyliberalismens sista vapen i sitt alltmer desperata försök att hävda att kapitalismen kan skapa välstånd för en större del av jordens befolkning. Vi måste stå enade i så bred front som möjligt för att mota den åtstramningspolitiken.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Lärdomar från Richard Floridas misslyckande – att fastna i konsumtionen

Över tio år har gått sedan den amerikanske akademikern lanserade begreppet den kreativa klassen. Ett uttryck som försöker ringa in den grupp människor som Florida (och många med honom) menade var central i en ny sorts ekonomi, en ekonomi som byggde på att fånga talang och kreativitet hos befolkning och omvandla det till ekonomisk tillväxt. Florida menade vidare att den sortens kreativa människor drogs till en viss typ av miljöer, områden som präglas av tolerans, innovation och välfärd. Här tycks personer som arbetar med forskning, konst, kultur och teknologi frodas och således bör politiker styra städer till att försöka likna dessa.

Många kommuner och regioner har lutat sig mot Floridas teser i sitt arbete om att ”utveckla sina städer”. Förhoppningen om att det går att hitta en tillväxtvänlig politik som skiner av kreativitet och social medvetenhet har varit tillräckligt tilltalande för så pass många att den kommit att dominera stadsbyggnadspolitiken under de senaste tio åren. Det märks av i stadsutvecklingspolicies, i grupper av liberala urbanister och inte minst i bortträngningen av de människor och grupper som inte får plats i de kreativa områdena.

Richard Florida

Organiseringen mot den nyliberala stadsutvecklingspolitiken har exploderat under de senaste fem åren. Detta i form av rörelser mot renovräkningar, initiativ för byggandet av fler hyresrätter och engagemang för mer föreningslokaler. Organiseringen hånas emellertid genomgående av de som enfaldigt hävdar att nyliberal stadsutvecklingspolitik är den enda vägen och att Floridas coola och sköna drömstad kommer gynna alla.

Nu har emellertid till och med Richard Florida tvingats inse hur fel han hade för tio år sedan och hur ojämnlika de städer som byggts efter hans recept har blivit. I sin nya bok The New Urban Crisis så tvingas han att fokusera på den ökande segregationen, ojämnlikheten och otryggheten som präglar de moderna stadsbyggena. Sist av alla så inser han att städer som byggs efter fastighetskapitalisters profitbehov och den övre medelklassens plånbok inte blir socialt och ekologiskt hållbara blandstäder präglade av tolerans och kreativitet.

Kritiken mot Floridas misslyckande låter sig såklart inte vänta på sig. Självfallet ska vi som länge kämpat för en jämlik stad ta tillfället i akt att vinna ideologisk mark i debatten om hur och för vem staden ska byggas men i kritiken finns ofta en rätt olycklig tendens som känns viktig att upp. Det är nämligen inte ovanligt att bortträngning och gentrifiering kopplas starkt till vilken typ av konsumtion som sker i ett område. Man frågar sig om utbudet av kaféer, barer och mataffärer ändrats i stadsdelar som gentrifierats? Finns det skillnader i vad som erbjuds på nya och gamla etablissemang i området, espresso istället för bryggkaffe, hantverksöl istället för stor stark, dumplings istället för fiskgratäng? Att studera stadsdelar på det här sättet kan vara ett sätt att se förändringar i stadsdelar (tas upp bra i kapitlet Hur får ni reda på vad som händer? i Rätt att bo kvar) men ofta förlorar sig diskussioner om behovet av en mer jämlika städer i den här typen av livsstilsfrågor.

Det här görs av gentrifieringskritiker som försöker vända Floridas argument om att coola stadsdelar attraherar rätt sorts boenden mot honom genom att istället påpeka hur konsumtion av naturviner och ekologiska tacos snarare är en symbol för det som tränger bort människor från sina hem. Tyvärr blir det emellertid ofta abstrakta resonemang om att konsumtionen i sig skulle vara det som tvingar människor att flytta. Resonemang som ibland får vissa att tro att det är en politisk aktion i sig att inte handla eller äta viss sorts mat för att inte ”bidra till gentrifiering” och som stärker det överdrivna fokus (en bieffekt av Floridas genombrott) som idag ligger på konsumtion och livsstil kopplat till byggande och omvandlande av städer. Där vi ständigt ser politiker och tjänstemän som är alldeles för intresserade av vilken sorts konsumtion som skapar coola områden istället för att göra sitt jobb och se till att bygga bostäder och lokaler som alla har råd att bo i och nyttja.

Människor tvingas bort från sina hem på grund av hyreshöjningar och vräkningar. För höga hyror på nybyggda lägenheter och en dominans av bostadsrätter i centrum gör att ”attraktiva” områden blir homogena och segregerade. En förändring i konsumtion kan vara tecken på att det här är på väg att hända men ingen människa har varit tvungen att lämna sitt område enbart på grund av att det sålts för mycket hantverksöl där. De som försöker hävda att gentrifiering är en naturlig process som inte går att hindra tar också varje chans att befästa den politiska diskussionen om staden till att endast handla om livsstil och konsumtion. Exempelvis i den här texten där det menas att gentrifiering inte är ett relevant begrepp eftersom det är så svårt att göra skillnad mellan etablering av stadsodling eller cykelkök och fåmansbolag som bakar ekologiskt bröd i ett område. Den skillnaden är endast ett problem om man helt låser sig vid tanken på att det är konsumtionen i ett område som avgör huruvida människor har råd att bo där eller om man tror att det finns något exklusivt och kulturellt avancerat i viss typ av konsumtion som människor med mindre pengar inte förstår och tvingas fly ifrån.

Ju mer vi knyter ihop stadskamp med livsstil och konsumtion desto lättare får stadsutvecklingsideologer att lura oss bort från att ställa krav som verkligen stör den nyliberala stadsutvecklingspolitiken. Stopp för renovräkningar, ut med alla privata bygg- och fastighetsbolag som låtsas om att det inte går att bygga bostäder med rimligt pris, stärk hyresrättsinnehavares rättigheter och ge oss mer kultur- och föreningslokaler. Hur coolt det vi äter och dricker är bör politiken bara strunta i.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Evenemangstaden genom Ståle Holgersens analys av Malmös nyliberala stadsutveckling

I våras kom en bok med titeln Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid (skriven av kulturgeografen Ståle Holgersen) som granskar Malmö stads stadsbyggnadspolitik i relation till marxistisk kristeori. Ett ämne som verkligen intresserar oss i Allt åt Alla Göteborg och vi var snabba på att (tillsammans med Kultur åt alla och Syndikalistiskt Forum) bjuda in författaren för att prata om boken och tillsammans diskutera skillnader och likheter mellan Malmö och Göteborg. Det som boken behandlar (stadsutvecklingspolitik, post-industriell förnyelse, städers roll i kapitalismen) är något vi pratar om och arbetar med dagligen. Redan i vårt häfte Staden är vår försökte vi få grepp om det här, sedan dess har vi läst om hur borgerliga ideologer försöker skapa entusiasm kring det och hur våra kommunala bolag fungerar i relation till det. Så föreläsningen och det följande samtalet gav oss många viktiga insikter och vi kommer behöva gå tillbaka till både den och boken framöver för att uppdatera vår analys av vad som händer i Göteborg just nu och hur vi bör arbeta politiskt kring det.

Tyvärr saknade vi möjligheter att spela in föreläsningen men om man vill få en kort introduktion till det Ståle Holgersen skriver om så kan vi rekommendera en intervju på c:a 30 minuter som våra kamrater i Malmö gjorde genom Radio åt alla.

Det finns några saker i boken som vi här skulle vilja titta särskilt på då de är specifikt intressanta för Göteborg. Likt Holgersens Malmö så har Göteborg sedan långt tillbaka varit en industristad och en hamnstad som i modern tid främst styrts av socialdemokrater. Sedan 1970-talet såhär industrierna i städerna tappat i lönsamhet och man har från kommunalt håll arbetat hårt för att ändra städernas karaktär och identitet. Den starkaste bakomliggande orsaken till det här är en förhoppning om att en ny identitet ska locka till sig pengar, delvis genom att en rikare befolkning ska vilja flytta till staden (antingen från rikare kranskommuner eller från andra städer) men också genom att det ska bli attraktivare för kapitalister att investera i staden (därför skickar Göteborg varje år en mängd politiker och tjänstemän till MIPIM för att ”sälja in Göteborg).

När städer som Malmö och Göteborg (eller Hamburg för den delen) ska lämna sitt industriella förflutna som måste det finnas ett mål, något att transformeras till. Därför brukar man i den nyliberala stadsutvecklingspolitiken arbeta med att fram en titel som ska definiera den kommande staden. I Malmös fall har det varit ”kunskapsstaden” i Göteborg så är det evenemangstaden (som kommer med bolag så som GotEvent och ett årshjul av festivaler, fotbollsturningar och mässor av olika slag). Holgersen skriver i sin bok om att den här titeln mer är en etikett en något som beskriver en faktiskt verklighet, Malmö stad må kalla Malmö för kunskapsstaden men frågan är hur dominant kunskapssektorn egentligen är i ekonomin i Malmö? Det är ingen internationellt känd plats för kunskap utan i praktiken så finns där lite av varje (högskola/universitet, miljöteknik, life science etc). På samma sätt så är evenemangen egentligen en rätt så liten del av hur människor i Göteborg försörjer sig, Volvo och Sahlgrenska är fortfarande de största arbetsplatserna i staden. Holgersen sätter dock fingret på att själva omvandlingen av staden kanske är mer ekonomiskt lukrativ (sätt till tillväxt och skatteintäkter till välfärden) än det som det ska omvandlas till. Frågan är om inte Malmö och Göteborg snarare är ”byggstäder” än kunskap- respektive evenemangstäder. Städer som ständigt måste byggas om för att det inte ska märka att det inte finns särskilt mycket ekonomisk tillväxtpotential att hitta i dagens kapitalism.

Det förklarar i någon mån den desperation som finns i artiklar och uttalanden om nya områden som ska ”anpassas” och ”utvecklas”. Precis varje skrytbygge är absolut det som behövs för att Göteborg ska bli ”en plats på kartan” trots att staden sedan 90-talet byggt Eriksberg, Lindholmen, Casino Cosmopol (istället för ett ungdomshus) och evenemangstråk. Framöver så planeras Södra älvstranden, Karlavagnstornet, RegionCity, Jubileumspark i Frihamnen, Västlänk och Selma stad. En nästan ändlös rad av arbeten där stadens politiker bortsett helt från vad stadens invånare behöver (mer billiga bostäder, mindre segregation, mindre gängvåld m.m.) och istället arbetar för att göra det så gynnsamt som möjligt för byggherrar, fastighetskapitalister och fastighetsägare att investera och bygga i Göteborg. I vissa fall kan politiker erkänna öppet att det som byggs inte bidrar till mer jämnlikhet (bl a intervju med Daniel Bernmar i ETC Göteborg den 22:a juni) men att det ändå är nödvändigt att bygga. Ofta så anges bostadsbrist som en legitimerande orsak till varför det måste byggas, trots att de bostäder som nu byggs är svindyra och den stad som fastighetskapitalister och byggherrar vill sälja oss snarare tränger bort den existerande befolkningen än ger oss bättre boende. Holgersen skriver väldigt träffande om det här försöket från kommunens sida att presentera sitt arbete som ”neutralt” och ”för allas bästa”:

Stat och kommun har absolut ett utrymme att ta ställning för andra grupper än de med mest pengar och makt i samhället i övrigt. Men när man med kapitalismens jargong pratar om allas bästa, implicerar det alltid att trygga den ekonomiska tillväxten och normalt också att reproducera existerande maktförhållanden. Vilket ofta står i direkt kontrast till arbetares, till fattigas och andra gruppers intressen.

Förhoppningen hos de socialdemokrater (med stödpartier) som vurmar för det här sättet att omvandla städer på är att såklart att det ska leda till tillväxt och att de resurser som den tillväxten för med sig ska kunna sippra ner från byggherrar, fastighetskapitalister och hotellmoguler till den vanliga arbetande befolkningen. De styrande kan erkänna att det här inte alltid går av sig själv och med jämna mellanrum startas olika sociala program och liknande för att skynda på sipprandet eller se till att nedsipprande resurser leds till särskilt utsatta områden och grupper. Det finns emellertid ingen annan plan eller förhoppning för hur människor ska kunna leva och verka i en stad som Göteborg än att desperat hoppas att de resurser kapitalister får för att bygga om staden tillslut, på något sätt ska hamna hos den vanliga befolkningen. Trots att färre och färre tror att den här modellen någonsin fungerat.

Under 90-talet fanns en entusiastisk förhoppning om att den här sortens stadsbyggnadspolitik skulle kunna fungera. Vid föreläsningen om boken poängterade Holgersen att den här entusiasmen inte längre finns kvar och den rådande stadsutvecklingspolitiken lever vidare mest för att det inte finns några alternativ som konkret utmanar en nyliberal stadsbyggnad. Det finns givetvis starka kapitalintressen som arbetar hårt för att sådana alternativ inte ska komma fram men det finns kanske också ett problem med att den politiska gräsrotsrörelse som växt fram kring frågor om en mer jämlik bostads- och stadsbyggnadspolitik är för inriktad på att försvara rättigheter och resurser snarare än att lansera en mer offensiv och alternativ stadsbyggnadspolitik. När vi ser oss om i världen finns det ändå flera exempel på platser där rebellstäder börjat etableras. I Barcelona finns förslag om att minska turistindustrins inflytande över stadsbyggnaden och i Neapel har lokal gräsrotsorganisering fått det lokala styret att legitimera ockupationer av byggnader som inte används. Här i Göteborg finns alla möjligheter att tvinga fram en annan marktilldelningspolitik och ett radikalt annat sätt att driva allmännyttan på.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Nya sätt att försöka motivera utförsäljning av allmännyttiga bostäder

I förra veckan gjorde den borgerliga politikern (tidigare Moderaterna, numera Demokraterna i Göteborg) ett utspel om att han önskade en utredning med en utvärdering av utförsäljningen av 500 allmännyttiga bostäder i Tynnered, Eriksbo och Gårdsten som gjordes för drygt tio år sedan. Wannholt vill få underlag kring huruvida det här var en lyckad aktion med en förhoppning om att kunna använda det som motivering att sälja ut mer allmännyttiga bostäder framöver. Utredningen kommer med största sannolikhet att bli av men det är särskilt intressant att titta på hur Wannholt börjar försöka motivera varför bostäderna ska omvandlas till bostadsrätter.

Inspirerad av ekonomhistorikern och miljonprogramskritikern Jan Jörnmark så anser Wannholt att det behövs ”en mer blandad stad”, något som han hoppas få fram genom att tvinga fram en utförsäljning av allmännyttan. Under ganska lång tid har begreppet blandstad varit ett populärt begrepp för att beskriva hur bra det ska bli när stadsdelar byggs om men det har lika länge diskuterats vad som faktiskt menas med uttrycket. Boverket skriver i sin rapport från 2005 om blandstaden att det i stadsbyggnadsdebatten länge har önskats ” efterlysts bostadsmiljöer som inte är sovstäder utan har ett liv även dagtid” och att stadsdelar som är funktionsintegrerad med kortare avstånd mellan bostäder och arbetsplatser är ett sätt att nå det här. Färre människor arbetar inom industri och på andra stora anläggningar idag än när miljonprogrammet byggdes och det ger möjligheter att planera städer på andra sätt. Förtätning och funktionsintegrering är i och med det verktyg som till större del kan användas för att förbättra människors vardag, även om de till lika stor del kan användas för att ge mer makt åt fastighetsägare och kapital.

Wannholts definition av blandstad är emellertid en helt annan än Boverkets. För honom handlar det inte så mycket om att stadsdelen ska byggas om med mindre avstånd mellan boende och arbetsplatser utan att boendeformen ska blandas. Idén om att det ska vara blandat mellan hyresrätter och bostadsrätter i ett område innebär dock sällan politiska insatser för att klämma in mer billiga hyresrätter i Örgryte eller Långedrag utan används uteslutande som hävstång för försöka bygga mer bostadsrätter i områden med mycket hyresrätter.

Det här försöket att motivera utförsäljningar utan att argumentera för att det skulle vara önskvärt i sig utan istället för att det är nödvändigt för att ett annat syfte känner vi igen från andra städer. Närmast från Umeå där nyliberala sossar försöker sälja ut 10% av allmännyttan för att ha råd att klara avbetalningar på de lån som kommunen tagit för att tillsammans med Balticgruppen bygga landmärkesbygganden Väven. Beslutet har pressats igenom den kommunala beslutskedjan med obefintliga möjligheter för medborgare att hindra beslutet med motiveringen att försäljningen är nödvändig snarare än något som ska debatteras politiskt och sedan beslutas. I Malmö så beslutade Socialdemokraterna att sälja 1650 lägenheter i Rosengård för att ha råd med byggandet av det 22 våningar höga tornet Culture Casbah. Precis som i Umeå så agerade Socialdemokraterna mer utifrån taktiken att de behövde frigöra kapital för att ha råd med investeringen i landsmärkesbyggen trots att det inte gjorts klart innan beslut om att bygga tornet tagits.

Här i Göteborg planeras det just nu för stora ombyggnationer runt det nya Karlavagnstornet, Masthuggskajen och det nya området runt centralstationen med titeln RegionCity Göteborg. En nyliberal stadsutvecklingspolitik där man först säljer in hur fint och nödvändigt det som ska byggas är och sedan letar efter sätt att låta stadens befolkning ta kostnaden utan möjlighet att påverka.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Att göra en Poseidon – tre fjärdedelar av de boende har flyttat i samband med renovering

Stena Fastigheters renovering av bostadsområdet Pennygången har kommit att bli sinnebilden av renovräkning i Sverige. Motståndet mot Stenas försök att tvinga igenom 60%-iga hyreshöjningar genom (dåligt utförda) renoveringar har spelat en politiskt betydande roll i det faktum att renovräkningar numera erkänns som ett samhällsproblem i riksmedia. Numera sägs det att när en hyresvärd försöker genomföra en halvdan renovering av ett lägenhetsbestånd och samtidigt lura på de boende en rejäl hyreshöjning så är det ”att göra en Stena”.

På många andra platser i Sverige så har liknande situationer uppstått, där en privat fastighetsvärd försöker köra av de boende genom att höja hyran i samband med en stamrenovering. Motstånd mobiliseras och fler och fler tar kampen mot fastighetskapitalister som hittar sätt att tjäna pengar på bostadsbristen. En av dessa kamper har fått oförtjänt lite uppmärksamhet och är säregen med tanke på vem som står som ägare av det renoverande bostadsbolaget. På Näverlursgatan i Västra Frölunda i Göteborg så informerade bostadsbolaget Poseidon år 2013 sina hyresgäster om att ungefär 700 lägenheter på Näverlurs- och Marconigatan skulle renoveras i sju etapper. Först ut var huset med adresserna Näverlursgatan 2-8 som skulle börja renoveras vid årsskiftet 2014. Till skillnad från Stena, Balder och Rikshem (fastighetsägare som varit involverade i andra uppmärksammade renovräkningar) så är Poseidon inte ett privat bostadsbolagen utan en del av allmännyttan och ägs av Göteborg stad.

foto: direkt press

Trots att husen ingår i allmännyttan och har offentliga ägare så blev fick de boende samma behandling som de som bor hos privata fastighetsvärdar. Hyreshöjningarna i samband med renoveringen landade på mellan 25-45%. Husen som renoveras är ungefär 50 år gamla (och har eftersatt underhåll) och således i behov av en stamrenovering men kostnaden för den här renoveringen ska ha ingått i hyran som betalats, det är således orimligt att bostadsbolaget inte kunde erbjuda ett alternativ med 0%-ig hyreshöjning.

När renoveringen uppmärksammades i Göteborgsposten i mars 2015 så försvarade sig Lena Molund Tunborn från Poseidon på följande sätt:

– Vi kan inte vänta in politikernas svar eller lösningar. Vi måste se till att det här huset byggs om här och nu, det finns ett behov och ett önskemål om det från våra boende. Och det är dem vi sätter i främsta rummet.

En ”kreativ” syn på de boendens intressen som är symptomatisk för just Poseidon. Historiskt har de visat väldigt lite förståelse för den kritik som löpande kommit från de boende, exempelvis tog de för några veckor ett beslut om att plocka ner information om ett seminarium om hyreshöjningar i samband med renoveringar som satts upp i trapphusen av den lokala hyresgästföreningen. Poseidons informationschef menade att seminariets titel ”Var tredje kan tvingas att flytta” riskerade att ”oroa de boende” vilket varken låg i Poseidon eller Hyresgästföreningens intresse att göra…

Det stämmer att just oron för framtiden är en påtaglig ingrediens i den psykiska ohälsa som tenderar att drabba de som bor i områden som ska genomgå omfattande renoveringar. I fallet med Poseidons renoveringar av Näverslursgatan så visar sig emellertid den här oron vara synnerligen befogad. Av de 102 hyresrättsinnehavare som bodde i husen Näverslursgatan 2-8 innan renoveringen så har endast 24 flyttat tillbaka till samma eller en större lägenhet i huset. Över tre fjärdedelar av de boende har alltså flyttat, en andel som är anmärkningsvärd även om alla som flyttat förmodligen inte gjort det på grund av renoveringar. Sifforna kommer från Poseidons handlingar och det är därför underligt att bolaget hävdar att det är onödigt att ”oroa de boende” om att en tredjedel av dem kan komma att behöva flytta på grund av renoveringen. Deras egna siffror visar på att betydligt fler än en tredjedel har varit tvungna att flytta på grund av renoveringar.

Hus 7 - Näverlursgatan 2-8

Det finns flera saker att lära sig av den här historien. Delvis får vi aldrig glömma att det finns samband mellan renovräkningar, bortträngning och gentrifiering och den ekonomiska utveckling som kapitalismen drivit fram. De allmännyttiga bostadsbolagen är juridiskt tvingade att drivas med ”affärsmässiga principer” och kan därför ses som skyldiga att agera precis så illa som de privata fastighetsägarna. Det vill säga chockhöja hyror i samband med renovering utan att erbjuda ett alternativ utan hyreshöjning. Vi kan med andra ord inte lita på de allmännyttiga bolagen om det inte ställs starka krav från politiken att de inte får agera på det här sättet. I och med att bolaget ägs av kommunen och styrs politiken så finns det lösningar nära till hands. Det är fullt möjligt att skriva in i ägardirektiven för alla allmännyttiga bolag i Göteborg (och alla andra städer i Sverige) att det är ett krav från ägaren (allmänheten) att bolagen renoverar sina fastigheter så att alla boende kan bo kvar. Ett fullständigt rimligt politiskt krav att ställa på kommunen i linje med en politisk kamp för att avskaffa allbolagen (så att allmännyttiga bolag inte behöver agera utifrån marknadens misslyckade metoder) samt ge kommunen ett politisk att aktivt motverka gentrifiering och bortträngning i staden. Tills denna politik sätts i bruk så är det fullt möjligt att fler allmännyttiga bostadsbolag tar chansen att indirekt vräka sina hyresgäster genom att ”göra en Poseidon”.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Fastighetsägarna tvingas backa om strandning av hyresförhandlingar

I slutet på december så konstaterade vi att det varit en dålig månad för Fastighetsägarföreningen och att vi under år 2017 skulle få än mer segrar att fira. Så här en månad in i det nya året så tycks vi får rätt.

Under veckan nåddes vi nämligen av nyheten att Fastighetsägarna i Göteborg tvingats backa från sitt utspel att stranda hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen. Ambitionen var att peka på det nuvarande systemets orimlighet och tvinga fram ett system med marknadshyror. Redan i mitten av januari gick det att ana en skiftning i ton från Fastighetsägarna. I en artikel på deras hemsida hette det nu att ”med dagens system tar förhandlingarna alltför lång tid, leder till eftersatt underhåll och en kraftig minskning av antalet hyresrätter”. En argumentation som inte riktigt matchar deras agerade, dvs att stranda förhandlingarna så att de tar ännu längre tid än i nuläget…

Den strandning de iscensatte för ett år var ett rakt igenom cyniskt spel med hyresrättsinnehavares ekonomi för att få ett, för dem, mer fördelaktigt hyressättningssystem. Ett spel som skapade en utdragen osäkerhet för hyresrättsinnehavarna och som inte på något sätt hade att göra med att få till snabbare förhandlingar. Ett spel som Fastighetsägarna gick förlorande ur i och med att förhandlingarna återupptas och inga retroaktiva hyreshöjningar kommer att krävas ut.

Vinnarna i frågan är framförallt hyresgästföreningen som nu stärker sin roll som förhandlingspart i hyressättningen. De har lyckats tillgodose sina medlemmars intressen i och med att hyresrättsinnehavarna inte behöver betala retroaktiva hyreshöjningar. Vinnare är dessutom de (vi m fl) som fört organiserat motstånd mot Fastighetsägarnas agerande. Vi har skrivit det förut men det tål att upprepas, Fastighetsägarna underskattade sitt motstånd i den här frågan, de hoppades framstå som förnyare av en havererad bostadspolitik men istället har det blivit uppenbart att deras intressen i fråga efter fråga står i direkt motsats till de boende och de som vill ha någonstans att bo.

Tillslut blev de tunna argumenten ett problem även för Fastighetsägarna och hela strandningen har försvagat deras position i bostadspolitiken. Ju mindre de får att säga till om desto bättre för alla andra.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Dålig månad för Fastighetsägarna

I mitten på januari i år så gick organisationen Fastighetsägarna ut och strandade förhandlingarna med Hyresgästföreningen rörande 43 000 lägenheter i Göteborg. Det var ett öppet politiskt utspel med uttalat syfte att försöka översvämma förhandlingssystemet med rättsfall för Hyresnämnden i syfte att få till stånd marknadshyror (dvs generellt högre hyror med mer vinst åt de som äger fastigheter).

Spektaklet har visserligen spridit sig över landet med strandningar i Stockholm, Uppsala och olika delar av Skåne men såhär snart ett år efter den här politiska aktionen så börjar den visa sig vara tämligen misslyckad. Under de senaste veckorna har det visat sig ett missnöje på med och inom föreningen Fastighetsägarna. De har förlorat ett par viktiga fall i Hyresnämnden, en av deras mest tongivande medlemmar har valt att lämna strandningen och göra upp med Hyresgästföreningen och de åkte på svidande kritik från PRO Göteborg i en debattartikel i GP.

Att döma av den skrivningen så handlade strandningen egentligen inte om storleken på en eventuell hyreshöjning utan mer om en politisk markering i syfte att förändra hyressättningssystemet. Vi tycker det är ett cyniskt spel med hyresgästernas ekonomi för att få en systemförändring till stånd.

Få köper alltså bilden av att det stora problemet med dagens bostadsbrist och passiv bostadspolitik är att kapitalisterna på fastighetsmarknaden inte tjänar nog med miljarder. Fastighetsägarna framstår mer som en oseriös aktör än som en utsatt part på bostadsmarknaden.

Under den senaste månaden så har också Stena Fastigheter fått ytterligare (det tycks alltid finnas mer skit om Stena) negativ uppmärksamhet i media. Först i form av kritik från de boende på Pennygången avseende hur de förhandlade renoveringarna i bostadsområdet genomförs och sedan för att de valt att polisanmäla kritiska lappar i området.

680

Det kan tyckas som att de organiserade Fastighetsägarna lyckas tappa i mark endast på grund av sin egen inkompetens och det är såklart trevligt att få skratta lite åt dumma idéer från stollar i kostym.

Sanningen är emellertid inte riktigt så enkel. Vår analys av situationen är att Fastighetsägarna har underskattat det organiserade motstånd de stött på, både i den offentliga debatten och i de bostadsområden de äger (men som såklart inte är ”deras”). Det är därför viktigt att ta nya tag inför 2017 och jobba upp taktiker för att ge dem än mindre att säga till om i bostadspolitiken. Vi tipsar alla om att läsa den nya boken Stad till Salu om privat-offentlig samverkan kring utformning av det offentliga rummet och att ladda upp inför den statliga utredningen avseende stärkta rättigheter för hyresrättsinnehavare. År 2017 kommer bli ett år med än mer segrar för oss.

Sprid ordet!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest